Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego od 1.06.2023 do 31.07.2023 realizuje projekt „Chełmski piknik klimatyczny”.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Chełma i podejmowanie przez nich postaw służących niwelowaniu zachowań mających wpływ na zmianę klimatu poprzez realizację pikniku klimatycznego połączonego z warsztatami edukacyjnymi i działaniami aktywizującymi społeczność lokalną.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.”

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin konkursu plastycznego;
  2. Karta zgłoszenia .